Peter Teunissen wint BMM Student Award

02/04/2017

Op 31 maart 2017 werd de BMM Student Award uitgereikt door juryvoorzitter Maarten Haak.

Elk jaar wordt de BMM Student Award toegekend voor de beste masterscriptie op een van de kerngebieden van de BMM Vereniging. De auteur van de winnende scriptie ontvangt een bedrag van EUR 1000. De jury van de BMM Student Award bestaat uit de redactie van het BMM Bulletin. Scriptiebegeleiders en studenten worden opgeroepen scripties in te sturen om voor de Award in aanmerking te komen.

 

Elke scriptie is beoordeeld aan de hand van de volgende vragen: 

-          Heeft de scriptie een heldere analyse/structuur?

-          Wordt tot juridische vragen aangezet?

-          Wordt de eigen mening weergegeven?

-          Is de scriptie goed geschreven?

Uit de vele inzendingen is op basis van deze criteria een shortlist van drie scripties gemaakt. In alfabetische volgorde:

 de genomineerden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alissa Gondoin onderzoekt wanneer de houder van een bekend merk kan optreden tegen ‘freeriden’. Zij zet de bescherming vanuit het perspectief van de Benelux en de Europese Unie af tegen de bescherming op grond van het Amerikaanse merkenrecht. Systematisch bekijkt zij de reikwijdte van de bescherming en de rechtvaardigingsgronden voor het litigieuze gebruik. Gondoin vindt dat de vrije handel niet te zeer moet worden belemmerd. Zij pleit voor transparantie en rechtszekerheid, en dus voor duidelijke regels om ‘freeriding’ aan banden te leggen.

 

Peter Teunissen koos een onderwerp waarover op het eerste gezicht weinig nieuws te melden is: de speelruimte voor vormmerken na Hauck/Stokke. Om op dat punt met een vernieuwende gedachte te kunnen komen, gaat hij eerst zeer systematisch en kritisch in op de vele arresten over de aard-,  techniek- en waarderestrictie. Teunissen laat zien hoe de kenmerkrestricties (want de vormmerkrestricties zijn nu voor alle kenmerken van de waar gaan gelden) wél moeten worden toegepast. Teunissen neemt het Hof van Justitie de maat in een scriptie die leest als een trein. 

 

Ad Trouwborst schreef een indrukwekkende scriptie over de rechtspositie van licentienemers ten opzichte van derden. Dat is een dappere keuze op het raakvlak van het merkenrecht en het vermogensrecht. Hierover is al veel geschreven, waaronder in een afzonderlijk themanummer van het BMM Bulletin vorig jaar. Trouwborst maakt een heldere analyse van de verschillende gezichtspunten bij de kwalificatie van de licentie en daarmee het toepasselijke regime. Hij beschrijft kort hoe de licentie in Duitsland en Amerika is geregeld. Trouwborst ziet geen oplossing in de eenvoudige kwalificatie van een licentie als beperkt recht: daarvoor ontbreekt een wettelijke basis. Hij betoogt dat er speciaal voor IE-rechten een wettelijk gebruiksrecht moet komen. Dat moet bij voorkeur in internationaal verband worden geregeld. Ook moet er een centraal openbaar register komen voor IE-licenties.

 

Het niveau van deze masterscripties is hoog. De jury heeft ze met belangstelling gelezen.

Er is echter één scriptie die uitstijgt boven de andere twee. De BMM Student Award wordt dit jaar toegekend voor Het vormmerk: slechts voor de vorm? van Peter Teunissen. Mede namens de andere juryleden: van harte gefeliciteerd! 

 


« Terug naar het overzicht
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin