BOC

12/04/2017

De naam BOC staat voor Benelux Overleg Commissie en had traditioneel als taak het bevorderen van de contacten met en het optimaliseren de dagelijkse praktijk tussen Benelux Bureau en de gebruikers.

Een aantal jaar geleden heeft de BOC haar actieterrein uitgebreid en 3 subcommissies opgericht die zich richten op de praktijk van respectievelijk het BBIE, EUIPO en WIPO. Daarnaast werd ook een  subcommissie Modellen opgericht. De subcommissie Benelux volgt ook het i-depot op. Hierna volgt een kort overzicht van de activiteiten van elke subcommissie.

1) Benelux subcommissie – voorzitter Laurent Overath

De Benelux subcommissie heeft in het voorbije jaar diverse agendapunten geregistreerd die door BMM leden werden aangebracht, o.a. met betrekking tot het BBIE merkenweigeringsbeleid en het taalregime in BBIE merkenoppositieprocedures. Deze onderwerpen zullen bij een eerstvolgende vergadering met het BBIE worden besproken. Ook op IT vlak werkt de subcommissie samen met het BBIE bij het uitrollen van nieuwe/verbeterde toepassingen".

 

Dit zijn de openstaande onderwerpen voor de Benelux subcommissie:

 

* weigeringsbeleid: toepassing convergentieprogramma (en de rechtspraak?);

* talenregime oppositieprocedures: onduidelijke communicatie aangaande (financiële) gevolgen bij niet-houden aan proceduretaal;

* officiële melding oppositieprocedure: ontbreken juridische grond, aanduiding territorium ingeroepen recht;

* iDepot: issues + preferentiële tarieven voor bepaalde "partners";

* vernieuwen van merken voor deel van de klassen;

* implementatie nieuwe EU merkenrichtlijn?

 

Als je deze subcommissie wenst te vervoegen, graag een seintje aan de secretaris Masja van der Galiën 

 

2)         Subcommissie WIPO – voorzitter Franc Enghardt

 Dit zijn de onderwerpen waarover deze commissie zich gebogen heeft:

 * Merken in standaard karakters werden op IR vlak een figuratief merk;

* De lange verwerkingstijd van mutaties.

 

3)         Subcommissie EUIPO – voorzitter Kris Keymolen

De vele wijzigingen in de EU regelgeving werden nagelezen en bestudeerd. Dit gebeurde vaak in overleg met de Commissie Wetgeving.

Samen met de zustervennootschappen (Marques, ECTA, APRAM, GRUR, ITMA en INTA) werden gezamenlijke standpunten over het TM Package neergelegd.

Deze commissie vertegenwoordigt de BMM tijdens de jaarlijkse EUIPO User Group Meeting. Tijdens deze meetings worden de vragen, die elke deelnemende vereniging voorlegt, behandeld. Dank aan alle leden voor hun feedback op de recente vraag tot input.

De BOC en BMM wetgevingscommissie wensen de leden te danken die deel hebben genomen aan de EUIPO enquêtes over merken en modellen die kaderen in het ECP4 Convergence Analysis Project.

 

4)         Subcommissie Modellen – voorzitter  Bas Kist

Deze commissie volgt de nieuwe ontwikkelingen op.

 

Tot slot, per 31 maart heeft Ingrid Mennens, na 8 jaar, de voorzittershamer doorgeven aan Eric Bakker.

 

Eric Bakker Voorzitter en Ingrid Mennens Past Voorzitter 


« Terug naar het overzicht
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin