Uitvoeringsverordening en gedelegeerde Verordening bij de EUMVo

19/05/2017

De nieuwe Uitvoerings- en de gedelegeerde verordening van de Uniemerkverordening zijn inmiddels door de Commissie goedgekeurd en kunnen hier geraadpleegd worden:  

·         uitvoeringsverordening

·         gedelegeerde verordening

Let wel: de documenten zullen pas officieel gepubliceerd worden en in werking treden indien het Europees Parlement en de Raad geen bezwaren uiten binnen een wettelijk voorziene termijn.


« Terug naar het overzicht
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin