Student Award 2014

27/05/2015

Tijdens de BMM Voorjaarsbijeenkomst in Antwerpen ontving Emma Ottoy de Student Award uit handen van juryvoorzitter Tobias Cohen Jehoram voor haar scriptie “Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het EU mededingingsrecht".

Het juryrapport luidde: 

"De winnende scriptie behandelt deze keer niet zozeer een puur merkenrechtelijk of modelrechtelijk onderwerp, maar beziet hoe deze IE-rechten zich verhouden tot andere rechtssystemen, in dit geval: het mededingingsrecht.

 

Iedereen kent de situatie waarin een merkenrechtelijk conflict eindigt met een minnelijke regeling, waar een afbakeningsovereenkomst deel van uitmaakt. Meestal zijn dat afspraken tussen bedrijven in dezelfde of aanpalende economische gebieden; zonder dat is er meestal geen geschil. Maar als dergelijke concurrenten de markt gaan verdelen, hetzij horizontaal (door zich te beperken tot bepaalde waren of diensten), hetzij verticaal (door territoria te verdelen), dan komen al gauw Europees mededingingsrechtelijke vraagstukken op. Ook andere afspraken kunnen rekenen op bovengemiddelde aandacht van de Europese Commissie. Deze en dergelijke afspraken onderzoekt de winnares in haar scriptie, waarbij zij het mededingingsrecht als uitgangspunt kiest.

 

Ondanks het feit dat de scriptie wat langzaam op gang komt, door een erg uitvoerige beschrijving van het merkenrecht en het mededingingsrecht in het algemeen, behandelt de scriptie een groot aantal gebruikelijke situaties, gebruikelijke bepalingen en de benadering die de Commissie daarbij kiest. Daarbij wordt fijntjes beschreven wat voor een vreemde uitkomsten te zien zijn als de Commissie merkenrechtelijke criteria gaat aanleggen.

 

De scriptie onderzoekt en bespreekt welke bepalingen wanneer wel en wanneer niet toegestaan zijn, daarbij oog houdend op het effect van de technologievrijstellingsverordening. Schrijfster geeft daarbij ook een duidelijke eigen visie, die goed onderbouwd en geformuleerd is. Dit is het deel waar de scriptie echt 'van de grond komt' en een waardevolle en praktische bijdrage levert.


Dit is een verhaal dat relevant is voor iedereen die wel eens met afbakeningsovereenkomsten te maken heeft, al was het maar om een idee te hebben van het mededingingsrechtelijke mijnenveld waarin men zich begeeft. Daar komt bij dat dergelijke overeenkomsten niet meer aangemeld kunnen worden, maar bedrijven een eigen verantwoordelijkheid hebben dit mededingingsrechtelijk correct te doen (met ernstige gevolgen wanneer dat niet gebeurt).


Ik zou schrijfster dan ook willen aanmoedigen deze scriptie te bewerken (en met name ook in te korten) tot een artikel‎, dat het BMM Bulletin zou sieren. En uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar zou u aanraden het aandachtig te lezen!"


De winnares heeft het advies van de jury ter harte genomen; een bewerkte versie is gepubliceerd in Bulletin 2015/1, dat inmiddels bij de BMM leden op de mat is gevallen.


« Terug naar het overzicht
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin