Prijswinnaars en onderwerp in het verslagjaar:

1988 - Geen prijs uitgereikt.

1989 - Jhr Mr J.L.R.A.Huydecoper
"De regeling van het depot te kwader trouw in Artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet".

1990 - Mr R.E.Ebbink
"Ander gebruik van andermans merk in de Benelux".

1991 - F.Gevers
"Voor een redelijk oppositie-systeem"
"Pour un système d'opposition raisonnable"

1992 - Geen prijs uitgereikt.

1993 - Mr Sacha D.J. Molhuyzen
"Für Elise, het klankmerk binnen de Benelux".

1994 - Mr P.A.C.E.van der Kooij
"Technische tweedimensionaliteit na Burberrys II".

1995 - Me Mireille Buydens
"La reparation du dommage en droit de la propriété industrielle".

1996 - Mr D.Oostveen
"Het POLYGLOT-arrest".

1997 - Geen prijs uitgereikt.

1998 - Prof.Dr J.H.Spoor
"De wisselwerking tussen overeenstemming en soortgelijkheid".

1999 -- Mr W.A.J.Hoorneman
"Heeft modellenrecht nut naast auteursrecht?"

2000 - Mr G.S.P.Vos
" Bescherming tegen verwatering of verwatering van bescherming".

2001 - Professor W.A. Hoyng
"Het marktonderzoek en de inbreukvraag ex art. 13A, lid 1, sub b BMW"

2002 - Charles-Henry Massa & Patrice Vanderbeeken
"Het Gemeenschapstopmodel"

2003 - Marina Foschi
"La Parodie en droit des marques au regard de la Loi Uniforme sur les Marques - Une exception admissible"

2004 - Emilie Huisman-Van Essen
"Schadebegroting in het intelectueel eigendomsrecht in Nederland"

2005 - Paul Maeyaert
"Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone ?"

2006 - Tom Heremans
"Alternatieve geschillenbeslechting in het eu.domein"

2007 - Paul Reeskamp
"Het Hof van Justitie over merkgebruik in vergelijkende reclame"

2008 - Marten Bouma
"Artikel 6Ter Unieverdrag van Parijs", BMM Bulletin 2008-1, p. 2-13

2009 - Nicolas Clarembeaux
"Inbreukcriteria na het Intel arrest", BMM Bulletin 2009, p. 10-18

2010 - Florence Verhoestraete
voor haar enorme bijdrage aan het BMM Bulletin, die zonder meer van groot nut en belang is voor de leden van de BMM

2011 - Veerle Raus
"Handhaving in België", BMM Bulletin 2011-3

2011 - Hans Molijn
Wim Mak Lifetime Achievement Award voor zijn jarenlange enthousiaste inzet voor de Wim Mak Award.

2012 - Marloes Bakker
"Farmaceutische merken in registerconflicten", BMM Bulletin 2012-4

2013 - Olivier Vrins
"Regulation 608/2013 – Towards a more effective customs enforcement of intellectual property rights? , BMM Bulletin 2013-3/4

2016 - Jeroen Muyldermans - La personne de réference en droit des marques, BMM Bulletin 2015/3

 

Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
Tweet ophalen ...
twitter linkedin