In Memoriam Florent Gevers

Geachte leden,

Met droefheid meldt het BMM Bestuur u het overlijden van Florent Gevers op 23 oktober 2018.

Florent Gevers was een van  de  “founding  fathers”  van  BMM.  Hij zat in  het  bestuur van  1975  tot 1983,  de  eerste drie jaar als vicevoorzitter (onder voorzitterschap van  Dhr.Molijn)  en in  de periode 1978-1981 als BMM-voorzitter.

Florent was handelsingenieur (Université catholique de Louvain) en houder van een diploma van het CEIPI te Straatsburg. Hij was lange tijd een drijvende kracht, vooral in het merkenrecht, van Bureau Gevers. Hij was actief lid van de Hoge Raad voor de Industriële Eigendom (nu de Raad voor de intellectuele eigendom). Daarnaast heeft hij zijn dynamisme ook gewijd aan diverse verenigingen in ons vakgebied zoals AIPPI,  LES,  ECTA en uiteraard BMM. Klik hier voor zijn In Memoriam

Onze vereniging is hem veel verschuldigd. We bekroonden hem met de WIM MAK award en hij was Erelid. Wie hem gekend heeft, zal hem herinneren voor zijn luisterend oor, zijn enthousiasme en zijn vriendschappelijke toewijding.

Het BMM Bestuur betuigt de familie Gevers namens de ganse vereniging haar oprechte medeleven en erkentelijkheid.

Rouwberichten kunnen worden gericht aan InMemoriam@gevers.eu.

 

Paul Maeyaert

Voorzitter